LEDEN

Alle toeristische ondernemers en stakeholders uit Apeldoorn zijn welkom als agendalid of stemgerechtigd lid. Het TPA vertegenwoordigt de Apeldoornse toerismesector en kan als officiële vereniging nog meer slagkracht en initiatief ontwikkelen. We willen graag alle stakeholders aan boord!

Een gezamenlijke aanpak draagt bij aan de ambitie ‘Veluwe op 1’: de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland worden met een sterke Apeldoornse toeristische sector.


Interesse?
Hier kunt u ons aanmeldformulier downloaden. Stuur dit formulier ingevuld naar ons op. We nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op. Met al uw vragen kunt u terecht bij Mirjam Bosch via m.bosch@toeristischplatformapeldoorn.nl en 06 43 23 27 15.

SOORTEN LEDEN

Sinds 31 augustus 2017 is het Toeristisch Platform Apeldoorn een officiële vereniging met een bestuur en leden. Er zijn stemgerechtigde leden en agendaleden.

Stemgerechtigde leden

 • ondernemers die een bedrijfsmatig belang hebben bij de ontwikkeling van het toerisme in de gemeente Apeldoorn
 • stemgerechtigd
 • betalen contributie


Agendaleden

 • organisaties die geïnteresseerd zijn in samenwerking met het platform vanuit een onafhankelijke positie, zoals overheden, samenwerkingsstichtingen,
 • onderwijsinstellingen, verenigingen, sectororganisaties, belangenbehartigers en toeristische ondernemers buiten de gemeente Apeldoorn
 • hebben geen stemrecht
 • betalen geen contributie

CONTRIBUTIE

De contributie is bedoeld om het commitment van de stemhebbende leden te verankeren. Het bedrag is exclusief btw en vastgesteld op basis van het aantal werknemers (in fte). De opbrengst hiervan is voor het TPA vrij besteedbaar.

 • voor -10 fte: € 250
 • voor 10-20 fte: € 500
 • voor 20-40 fte: € 750
 • voor +40 fte: € 1000