Werkt u vanuit ondernemerschap actief aan innoverende initiatieven voor de toeristische sector? Sluit uw plan aan bij een van de pijlers en prioriteiten van het TPA?

Wellicht komt uw initiatief dan in aanmerking voor cofinanciering. Naast de eigen projecten, heeft het TPA jaarlijks een bescheiden budget beschikbaar voor innovatieve projecten die de toeristische sector een boost geven.

CRITERIA

Criteria voor financiële bijdragen aan projecten

 • Het project levert een positieve bijdrage aan de doelstellingen om het toeristisch toplandschap te versterken en de Veluwe op 1.
 • Het project levert een positieve bijdrage aan de verblijfskwaliteit van Apeldoorn en de Veluwe als vakantieregio.
 • Het project levert een positieve bijdrage aan een of meerdere doelstellingen van het Toeristisch Platform Apeldoorn: meer gasten, meer bestedingen, langere verblijfsduur, stimuleren herhaalbezoek, duurzaam ondernemen.
 • Het algemeen belang of meerdere partijen hebben baat bij het project.
 • Er is een gedegen plan van aanpak met begroting en planning.
 • Het project past in de jaarplanning van het Toeristisch Platform Apeldoorn.

AANVRAAG DOEN?

Stuur uw aanvraag naar info@toeristischplatformapeldoorn.nl en vermeld daarbij zeker de volgende elementen:

 • Aanleiding
 • Doelstelling en resultaten
 • Doelgroep
 • Inhoud
 • Uitvoering
 • Planning en looptijd
 • Marketing en communicatie
 • Financiën
 • Gevraagde bedrag
 • Overzicht van andere lopende aanvragen / cofinanciering

Het bestuur bespreekt de aanvraag op de eerstvolgende bestuursvergadering en behandelt binnengekomen aanvragen binnen een periode van acht weken.

Meer vragen of informatie over het indienen van een project? Neem contact op met Chantal Tutein Nolthenius via chantal@toeristischplatformapeldoorn.nl en 06 16 50 36 15.