TPA-bestuursvergadering mei

02 mrt. 2019 | Chantal Tutein Nolthenius

Iedere maand vergadert het bestuur van TPA. Heb je belangrijke punten, waarvan je wil dat deze worden besproken in het bestuur, geef dit dan aan één van de bestuursleden of de projectmanager door.

Delen 16/05/2019
Delen nader te bepalen