Routes op de Veluwe! Start Wandelknooppuntennetwerk

17 mei 2019 | Rémon Ridder

Na een nieuw fietsknooppuntennetwerk in 2017 is gisteren bij Landal Miggelenberg in Hoenderloo door wethouder Sandmann de eerste paal de grond in geslagen van het Veluwse Wandelknooppuntennetwerk. Ook was de lancering van het nieuwe online routeportaal van het Routebureau Veluwe waarin inwoners en bezoekers nu ook hun eigen routes kunnen samenstellen met een eigen knooppuntenplanner. 

https://www.visitveluwe.nl/routes-op-de-veluwe

 

 

****

Via routeportal zicht op de vele Veluwse routes
Eerste wandelnetwerk op de Veluwe

Op donderdag 16 mei startte Mark Sandmann de werkzaamheden voor de aanleg van het eerste wandelnetwerk op de Veluwe. Hij deed dat in zijn hoedanigheid als wethouder Recreatie en Toerisme van Apeldoorn, de routes liggen rond Hoenderloo, maar ook als vicevoorzitter van de VeluweAlliantie, opdrachtgever van het Routebureau Veluwe.

Ook is tijdens de plechtigheid de routeportal geopend www.routesopdeveluwe.nl De website is onlangs helemaal opgefrist en beschikbaar voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters. Alles wat er de komende jaren beschikbaar komt als verbeterde routes, kan zo worden ontsloten voor de actieve Veluwebezoeker.

Voor fietsers is het fietsknooppuntensysteem in 2017 opgewaardeerd: meer kilometers te befietsen en sterker gericht op voorzieningen zodat de fietsers onderweg ook een kop koffie kunnen drinken. Voor wandelaars zijn er op de Veluwe nog niet vergelijkbare systemen. Dit voorjaar worden de eerste twee pilots daarvoor gestart en die in Hoenderloo is de eerste. De andere is op de Veluwezoom. Rondom Hoenderloo worden 185 palen geplaatst met 480 bordjes (zowel knooppunten als tussenverwijzingen) waardoor men in theorie ruim 53 kilometer kan wandelen.

Het wandelnetwerk Veluwe wordt op de lange termijn voor een belangrijk deel opgebouwd uit bestaande routes. Klompenpaden, LAW-routes, Streekpaden, NS-wandelingen en routes van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vormen de basis. Lokaal kunnen daar andere bestaande routes aan worden toegevoegd. Op die manier wordt een gewerkt aan integratie van routes, het verbinden van routes waardoor de wandelaar keuzes kan maken en het saneren van oude routes die niet goed meer worden onderhouden.

De Veluwe wil de meest aantrekkelijke vakantieregio van Nederland zijn, waarbij ecologie en behoud van gebiedskwaliteiten hand in hand gaan met recreatief gebruik en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Deze ambities, verwoord in de VeluweAgenda, vragen ook om een impuls voor kwaliteit, aanbod en zichtbaarheid van recreatieve routes, die zowel bijdraagt aan de Veluwebeleving als de recreatiedruk in kwetsbare gebieden af laat nemen.

Via een gemeenschappelijk programma van gebiedspartners en overheden streeft het Routebureau ernaar om bewoners en bezoekers kwalitatief hoogwaardig wandelproducten aan te bieden. Daarbij is het idee om het aanbod aan wandelroutes naast beleving van natuur en landschap, ook te richten naar de aantrekkelijke kant van dorpen en steden op de Veluwe met bijbehorende recreatievoorzieningen.