Deelfietsensysteem in de opstartfase

16 okt. 2020 | Chantal Tutein Nolthenius

De Veluwe gaat aan de deelfiets. In het voorjaar van 2021 komen de eerste deelfietsen naar het gebied via een pilot van Veluwe-op-1. Over enkele jaren moet er een netwerk van deelfietsen over de Veluwe zijn. 

Forensen en toeristen zijn de belangrijkste doelgroep voor de deelfiets. Doel is dat de deelfietsen niet meer op vaste plekken staan. De fietsen kunnen straks op strategisch gekozen locaties (stations/P&R/attracties) op de Veluwe worden achtergelaten. Via een zogenoemd ‘back-to-many’ systeem kunnen de fietsen op een andere locatie worden achter gelaten dan waar deze is opgehaald. Zo wordt geprobeerd dat er geen zwerffietsen op de Veluwe komen. De Veluwe zet daarmee in op groen vervoer en leert van Zeeland, waar al een soortgelijk initiatief actief is.

Coöperatie 
Het deelfietssysteem wordt een coöperatie waarbij in de toekomst iedere ondernemer kan aansluiten. De coöperatie wordt opgestart door vier ondernemers die vroegtijdig hun animo kenbaar hebben gemaakt bij het VeluweTeam:

  • Outdoor Nunspeet
  • Veluwe Actief
  • Veluwespecialist
  • ·Fietsverhuur Ede

De keuze is op deze vier gevallen vanwege de geografische spreiding en de wens om klein te starten. Zodra de coöperatie opgericht is, start de pilot een klein aantal fietsen (rond de 20). Bij succes wordt het deelfietssysteem breder uitgerold naar meer ondernemers, meer fietsen en meer locaties. 

De keuze voor een coöperatie hangt samen met de wens om met lokale ondernemers te werken. Als er zou worden aanbesteed, dan is de kans groot dat een internationale partij op de Veluwe start.

Voor meer info:
Jordi Spruit
06-410 879 40
Jordi.Spruit@advier.nl