OVER HET TPA

Het TPA verenigt toeristische ondernemers en stakeholders, die hun krachten bundelen om te werken aan een duurzame vrijetijdssector om het economisch klimaat in Apeldoorn te versterken. In het TPA zetten zij zich gezamenlijk in om het toeristisch product te verbeteren en concrete acties uit te werken om dit te bereiken. Hierbij streven ze naar een duurzame vrijetijdssector op de Veluwe met meer omzet en werkgelegenheid, met oog voor de waarden van natuur en cultuur.

Sinds 31 augustus 2017 is TPA een vereniging. Met de gemeente Apeldoorn is afgesproken dat de verhoging van de toeristenbelasting via TPA terugvloeit naar de sector. Zo heeft TPA daad- en slagkracht om resultaten te boeken. Daarnaast is TPA betrokken bij de besteding van de gelden die de gemeente inzet voor ontwikkeling van de vrijetijdssector. Dat maakt TPA een belangrijk platform om elkaar te ontmoeten en te informeren en om gemeenschappelijke prioriteiten te bepalen.

WAT DOET HET TPA

Het TPA komt meermaals per jaar bij elkaar en werkt aan acties en initiatieven, die heel breed kunnen gaan of juist heel specifiek zijn, gaande van de versterking van leisure opleidingen tot de aanleg van MTB-routes.

Kijk hier voor recente projecten van het TPA

Domeinen waarop het TPA actief is:

Concepten en producten ontwikkelen

 • aantrekkelijk netwerk van routes in Apeldoorn, aansluitend op de Veluwe, bijvoorbeeld de upgrade van hippische routes.
 • goede verbinding tussen Apeldoorn en omliggende verblijfsaccommodaties en attracties, musea en events, bijvoorbeeld de Veluwe Express
 • versterken van gastheerschap en informatievoorziening, bijvoorbeeld de Toeristische Database Apeldoorn
 • ontwikkeling van boekbare, beleefbare en vindbare arrangementen, bijvoorbeeld Festival in the Roots

Topactiviteiten uitbouwen
Samenwerking tussen toeristisch ondernemers en bestaande of nieuwe toeristische evenementen uitbouwen, bijvoorbeeld Apeldoorn: toeristische hoofdstad 2021, Gemeente Apeldoorn: City of Veterans

Werkgeverschap ondersteunen
Bijdragen aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap in de toeristische sector, bijvoorbeeld de Veluwe Academy

Vitale vakantieparken creëren
Gemeenten op de Veluwe en provincie Gelderland werken samen met ondernemers aan een kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. TPA draagt onder meer bij aan de verduurzaming van de verblijfsaccommodaties.

Belangen vertegenwoordigen van toerismesector

 • Gemeentebreed internet promoten
  Internet is een basisbehoefte. Ook op vakantieparken. De wens voor glasvezel in het buitengebied is groot.
 • Overleg voeren met terreineigenaren
  Afspraken met terreineigenaren zijn nodig voor effectief toeristisch stimuleringsbeleid, bijvoorbeeld rondom routes.

GEMEENTE APELDOORN

De samenwerking tussen het TPA en de Gemeente Apeldoorn is vastgelegd in een convenant, dat op 28 november 2017 is gesloten tussen beide partijen.

Lees het convenant >>

Dit convenant beoogt:

 1. Een krachtige positionering van het bedrijfsleven in de toeristische ontwikkeling van Apeldoorn.
 2. Een sterke verwevenheid tussen publieke en collectieve private inspanningen in de recreatieve sector.
 3. De bestendiging van de samenwerkingsrelatie tussen gemeente en het TPA.
 4. De versterking van het toeristisch ondernemingsklimaat.
 5. De aantrekkelijkheid en gastvrijheid van Apeldoorn voor bewoners en bezoekers.
 6. Een sterkere concurrentiepositie van toeristisch Apeldoorn in binnen- en buitenland.
 7. Een duurzaam profiel van de sector, zowel ecologisch als bedrijfseconomisch.
 8. Het aanjagen van innovatie en nieuw talent en verbreding van het draagvlak voor het toerisme onder de Apeldoornse beroepsbevolking.
 9. Het ontwikkelen van Apeldoorn tot kenniscentrum van nationaal niveau, in samenwerking met bedrijven, instellingen voor onderwijs, cultuur en sport en overheden.
 10. Een sterkere regievoering over het lokaal en regionaal toeristisch beleid door toeristische ondernemers.
 11. Bekostigen en (mee)financieren van concrete projecten ter versterking van het toeristisch product en de toeristische marketing.
 12. Voortzetting en uitbouw van de bestaande netwerk- en ontmoetingsfunctie.
 13. Aanstellen van een TPA-manager.

ORGANISATIE

Het Toeristisch Platform Apeldoorn is een vereniging. Het bestuur bestaat uit 4 personen:

Petra Bangma - voorzitter

In het dagelijks leven: directeur Zenzez Hotel & Lounge


Jeffrey Fuhler - bestuurslid

In het dagelijks leven: eigenaar Brasserie Het Nieuwe Jachthuis, Pannenkoekenhuis Berg & Dal, Restaurant ’t Nieuwe Diekhuus


Ciaran Barsema - bestuurslid

In het dagelijks leven: mede-eigenaar Klimbos Nederland, exploiteert 4 klimbossen in Apeldoorn, Lage Vuursche, Bergen op Zoom en Ruurlo.


Rodrick de Wolff - bestuurslid

In het dagelijks leven: mede-eigenaar Klimbos Nederland, exploiteert 4 klimbossen in Apeldoorn, Lage Vuursche, Bergen op Zoom en Ruurlo.


PROJECTMANAGEMENT

Projectmanagement
Voor vragen over het TPA-lidmaatschap, ideeën voor projecten of andere zaken kun je terecht bij Mirjam Bosch, via m.bosch@toeristischplatformapeldoorn.nl.

Partners
Er is constructief overleg en goede samenwerking met Centrummanagement Apeldoorn, Apeldoorn Marketing, VisitVeluwe en Apeldoorn Congresstad.

LOGO


Het logo van TPA is beschikbaar via deze pagina. Afhankelijk van de toepassing is er een keuze uit verschillende bestandsformaten. Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van het logo zoals bijvoorbeeld de vrije marges rondom het logo. Het logo kan, conform de regels uit het handboek, rechtenvrij worden gebruikt. Wij vragen u wel ons altijd te informeren wanneer u en waarvoor u ons logo gebruikt.

=> download logoset