Het TPA draagt sinds de start bij aan mooie initiatieven waar de vrijetijdsector in Apeldoorn van profiteert. Hierbij een alfabetisch overzicht van lopende en geplande projecten en evenementen:

______________________________________________________________


Apeldoorn Partners
#organisatieontwikkeling
Wat? In 2021 willen TPA, Centrummanagement Apeldoorn, Apeldoorn Congresstad, Apeldoorn IT en Apeldoorn Marketing vergaand samenwerken binnen Apeldoorn Partners waarbinnen de verschillende belangen hun eigen plaats en eigen budget krijgen.
Doel? Samenwerken voor een efficiënte en effectieve ontwikkeling van Apeldoorn Partners.
Rol TPA? Proactieve uitwerking van een LEAN-organisatie.
Start: 2018 / lopend


Apenheul

Arty Monkey Party / Apenheul 50 jaar
#topactiviteiten #doorontwikkeling events
Wat? De Stichting Apenheul bestaat 50 jaar in 2021 en viert dit in het park en in de stad. In 2019 is gestart met het bedenken van een duurzame aanpak. Het idee is om een jaarlijks terugkerend festival te organiseren. Daarnaast worden er duurzame, bespeelbare kunstwerken gemaakt.
Doel? Apeldoorn positioneren als groene, duurzame stad vol recreatieve en kunstzinnige voorzieningen. Meer bezoekers in 2021 en ook daarna. De verbinding tussen Apeldoorn en Apenheul vieren in het kader van de 50 jaar lange samenwerking.
Rol TPA? In menskracht en middelen bijdragen aan de totstandkoming van een duurzaam verjaardagsfeest voor Apenheul.
Start: 2019 / lopend
Culinaire Seizoensroutes

#productontwikkeling #routes
Wat? De opvolger van de Veluwse Herfst-proef-route, vanaf Pasen 2019 zijn de nieuwe culinaire seizoensroutes beschikbaar in samenwerking met vijf toeristisch ondernemers.
Doel? Fietsers ontdekken tijdens de routes van 45 km of 55 km Apeldoorn en omgeving én kunnen bij de stops genieten van een culinaire Veluwse verrassing bij de horecaondernemers.
Rol TPA? Initiatiefnemer samen met Buro Vrijetijdswerk.
Start: 2018 / lopend


Doorontwikkeling evenementen
#topactiviteiten
Wat? Evenementen zijn een belangrijk onderdeel van de citymarketing van Apeldoorn. Ze creëren een levendige en aantrekkelijke stad, bieden werkgelegenheid, stimuleren uitgaven en zijn daarmee van belang voor de lokale economie. Apeldoorn moet en wil doorontwikkelen op het gebied van citymarketingevenementen.
Doel? Bijdragen aan aansprekende en kwalitatief hoogwaardige evenementen die passen bij de nationale en internationale profilering van Apeldoorn en omgeving.
Rol TPA? Investeren in evenementen die een verband leggen tussen Apeldoorn en de Veluwe, die duurzaam en homegrown zijn, die ondernemersgericht zijn en openstaan voor uitbreiding.
Start: 2018 / lopend


Duurzame mobiliteit
#productontwikkeling #bereikbaarheid #verduurzamen
Wat? Bijdragen aan nieuwe projecten rondom duurzame mobiliteit.
Doel? Het project van de Veluwe Express verbreden en meer richten op duurzame mobiliteit op de Veluwe. Dit moet leiden tot concrete projecten in 2020.
Rol TPA? Het TPA participeerde in 2017 en 2018 in de Veluwe Express. In 2019 hebben we een verkenning uitgevoerd voor deel-e-bikes en deelauto’s. Daarnaast hebben we een ledenbijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd i.s.m. VeluweTeam en Advier.
Start: 2017 / lopend


Roots in the Woods

Festival Roots in the Woods
#topactiviteiten #doorontwikkeling events
Wat? Sinds 2010 organiseert Roots in the Woods het herfstfestival in het Beekpark. Vanaf 2014 zijn verschillende satelliet locaties bij toeristisch ondernemers toegevoegd. Hét herfstfestival van Nederland brengt in oktober nieuwe bezoekers naar de Veluwe. De steun van toeristische ondernemers, horeca en retail is daarbij onontbeerlijk.
Doel? De merkkracht van de Veluwe verbinden met Apeldoorn (binnenstad). De Veluwe mist associatie met jongeren, uitgaan en cultuur, de binnenstad mist associatie met groen, natuur en avontuur. RitW zorgt voor die verbinding door het organiseren van dit culturele festival met toekomstambitie.
Rol TPA? Sinds 2018 investeert TPA in RitW om het festival een Veluws karakter te geven en om de ambities waar te kunnen maken. Met een gezamenlijk aanbod van aantrekkelijke activiteiten, acties en arrangementen willen toeristisch ondernemers het festival versterken.
Start: 2018 / lopend


Beeldbank Apeldoorn Marketing

(Her)ontwikkeling mountainbikeroutes in Apeldoorn
#productontwikkeling #routes
Wat? Tracks & Trails heeft in opdracht van gemeente Apeldoorn gekeken naar nieuwe mountainbikeroutes. Na de voorbereidende fase in 2018 volgen de fasen van ontwerp, toestemming, vergunning en financiering van de (her)ontwikkeling van MTB-routes, zodra er meer duidelijkheid is over recreatiezonering.
Doel? Attractieve MTB-routes in de gemeente Apeldoorn. TPA vertegenwoordigt veel vrijetijdsondernemers die de mountainbiker als doelgroep hebben.
Rol TPA? Mede-investeren in de (her)ontwikkeling van MTB-routes.
Start: 2018 / on hold


Herdenken en Vieren
#productontwikkeling #topactiviteiten #doorontwikkeling events
Wat? Provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn en het vfonds willen speciaal voor de kroonjaren 2019-2020 bijdragen aan de bewustwording rondom herdenken en vieren. Dit thema wordt vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar 2021.
Doel? Invulling geven aan de thema’s herinneren, beseffen en beleven in de meest brede zin van het woord.
Rol TPA? Samen met CMA en Apeldoorn Marketing werkten we in 2019 het voorstel rondom Apeldoorn: City of Veterans verder uit. Daar is onder meer de Canadian Walk en de ontwikkeling van meerdere bus/fiets/wandel routes uit voortgekomen.
Start: 2018 / lopendInternationale Cantharel 4Daagse Apeldoorn

#topactiviteiten #doorontwikkeling events
Wat? De Vierdaagse van Apeldoorn wordt ook wel ‘de groenste Vierdaagse van Nederland’ genoemd. Iedere etappe gaat door de afwisselende natuur die Apeldoorn rijk is.
Doel? De bezoekersaantallen van de daglopers met 20% verhogen en de 4Daagse wandelaars met 10%.
Rol TPA? In menskracht en middelen bijdragen aan de professionalisering van de positionering van het evenement en de marketingcommunicatie.
Start: 2019 / lopend


Join the Pipe (onderdeel van Koninklijke Veluwe)
#productontwikkeling #verduurzaming
Wat? In Apeldoorn werken Apeldoorn Marketing, Centrum-management Apeldoorn, Gemeente Apeldoorn, NBTC, Paleis Het Loo, Toeristisch Platform Apeldoorn, VeluweTeam en VisitVeluwe samen om de heropening van Paleis Het Loo aan te grijpen als momentum om nieuwe producten – interessant voor de bezoeker en de inwoner – te ontwikkelen. ‘Waterproject’ Join the Pipe is een mogelijkheid.
Doel? Servicen van de recreërende mens, bijdragen aan duurzaam toerisme d.m.v. terugdringen van gebruik van plastic en merchandise voor 2021.
Rol TPA? TPA onderzoekt vanuit de stuurgroep de haalbaarheid en werkt projectplan uit.
Start: 2019 / lopend


Paleis Het Loo

Koninklijke Veluwe / 2021
#productontwikkeling #topactiviteiten
Wat? In 2021 beleeft Apeldoorn een ‘blockbustermoment’ met de heropening van Paleis Het Loo. Het momentum wordt versterkt door de markering van het 50-jarig bestaan van Apenheul, eveneens in 2021.
Doel? Bezoekers van Paleis Het Loo en Apenheul meer laten zien en langer in Apeldoorn houden.
Rol TPA? Ondernemerschap stimuleren en de realisatie van activiteiten met ‘blockbusterpotentie’ – waar boekbare producten aan kunnen worden gekoppeld – mogelijk maken. Actief lid van de stuurgroep o.a. voor productontwikkeling en werkgroep duurzame mobiliteit.
Start: 2018 / lopendMystery Monument Diner
(voorheen productontwikkeling Toerisme/Cultuurhistorie/Ecologie)
#productontwikkeling
Wat? Op toeristisch, cultuurhistorisch en ecologisch gebied gebeurt er veel in Apeldoorn. In 2019 is de pilot van het Mystery Monument Diner tijdens Open Monumenten Dagen succesvol van start gegaan, deze samenwerking krijgt een vervolg in 2021 en daarna.
Doel? Een aansprekende manier vinden om langs de toeristische en cultuurhistorisch bijzondere parels van het gebied te gaan. Samen het verhaal van Apeldoorn vertellen.
Rol TPA? Initiator, facilitator en co-financier.
Start: 2018 / lopend


Netwerkfunctie versterken
Wat? Het doorontwikkelen naar een netwerkorganisatie waar leden (online en offline) contacten kunnen leggen en effectief samenwerken.
Doel? Samenwerking tussen leden bevorderen en innovatie in de sector bewerkstelligen. Het stimuleren van kennis- en informatie-uitwisseling over alles wat voor de toeristische sector in Apeldoorn relevant is.
Rol TPA? Laagdrempelige communicatie via Chainels (social networking platform). Initiatiefnemer en organisator van minimaal 3 ledenbijeenkomsten en 2 kennissessies in 2021. Samenwerkingspartner voor Veluwe-op-1, gemeenten, fracties, provincie Gelderland, Vitale Vakantieparken, CMA, AM, AC, Apeldoorn IT, Apeldoorn Stagestad, Brussel Diner, ToerismeTop en IVN praktijkopdrachten. Belangenbehartiger voor toeristisch ondernemer.
Start: 2018 / lopend


Online productinnovatie (Toeristische Database Apeldoorn) #productontwikkeling #lokaal gastheerschap
Wat? Doorontwikkeling van Toeristische Database Apeldoorn / UitinApeldoorn.nl. Door vernieuwing ontstaat een verbeterde versie van het bestaande product (TDA). TPA wil graag verdere uitbreiding van de data en doorontwikkeling van het systeem.
Doel? Toeristen gerichter van online informatie voorzien, zowel voor als tijdens hun verblijf. Bijvoorbeeld via nieuwe innovatieve toepassing zoals een chatbot of VakantieAdvies.
Rol TPA? Actieve bijdrage van menskracht en middelen aan de structurele verrijking en uitbreiding van de Toeristische Database Apeldoorn / UitinApeldoorn.nl.
Start: 2018 / lopend


Pop-up store hospitality
#werkgeverschap
Wat? Het succesvolle concept van de pop-up stores van de Parel Compagnie op verzoek van de wethouder ook uitrollen richting de vrijetijdssector.
Doel? Het vinden van talenten die kunnen gaan werken bij werkgevers in de vrijetijdssector primair in de gemeente Apeldoorn, secundair op de Veluwe.
Rol TPA? Initiatiefnemer, medefinancier en facilitator.
Start: 2019 / on hold

Tour de Papier / Industriële Veluwe

#productontwikkeling
Wat? Met een route langs molens, sprengen en het nieuwste uit de wereld van de papierkunst, is ‘Tour de Papier' een unieke fietstocht door de Industriële Veluwe.
Doel? Een eerbetoon aan de lokale en regionale papierindustrie, bezoekers kennis laten maken met de Industriële Veluwe.
Rol TPA? Medewerking aan de ontwikkeling van de route door CODA, samen met Routebureau Veluwe, Gelderse Streken en papierfabrieken Smurfit Kappa en De Middelste Molen.
Start: 2019 / krijgt een vervolgUpgrade hippische routes
#productontwikkeling #routes
Wat? Waar voorheen Staatsbosbeheer het onderhoud van ruiten- en menpaden verzorgde, ligt dat tegenwoordig anders.
Doel? De mogelijkheden voor hippisch toerisme op de Veluwe verder verbeteren.
Rol TPA? TPA co-financiert het op goed kwalitatief niveau houden van de paardenpaden, met aanvullende voorzieningen als opstaphulpen bij hekken, rustplaatsen, aanbindhekken onderweg en infoborden met informatie over de routes.
Start: 2019 / eind 2019 vervolg overgedragen aan de Stichting Paardenvrienden Midden Veluwe / lopend.Veluwe Academy

#werkgeverschap
Wat? Voor het creëren van een bijzondere Veluwse toeristische ervaring zijn voortdurend goed opgeleide, gastvrije medewerkers nodig. Het project Veluwe Academy is opgezet om deze mensen permanent aan te kunnen trekken. Via een traineeship van een jaar krijgen afgestudeerde mbo’ers de kans om ervaring op te doen bij een toonaangevend hospitality bedrijf. Dit is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen hospitality bedrijven, opleiders en de gemeenten Apeldoorn en Voorst. 
Doel? De kloof tussen onderwijs en praktijk verkleinen, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen en talent aantrekken en behouden voor de regio.
Rol TPA? Projectmanagement. 
Start: 2018 / lopend

Verduurzaming Verblijfsacommodatie
#vitalevakantieparken
Wat? In de toeristisch-recreatieve sector speelt verduurzaming een steeds grotere
rol. Vanwege de impact van toerisme op onze leefomgeving, maar ook omdat
de markt voor duurzaam toerisme groeit.
Doel? In 2019 starten minimaal 15 vakantieparken en 5 hotels met Green Key en zij zijn in 2020 gecertificeerd. In 2020 krijgt dit initiatief een vervolg.
Rol TPA? TPA, Gemeente Apeldoorn en Omgevingsdienst Veluwe IJssel organiseerden een startbijeenkomst over duurzaamheid in de vrijetijdssector. De eerste stap richting certificering via Green Key wordt kosteloos aangeboden.
Start: 2018 / lopendVSM / Industriële Veluwe

#productontwikkeling
Wat? De spoorlijn Dieren-Apeldoorn zorgde vroeger voor goede aan- en afvoerlijnen van de papierindustrie. Deze ‘Koningslijn’ is nu in gebruik door de Veluwse Stoomtrein Maatschappij, die zo’n 50.000 bezoekers per jaar trekt.
Doel? Via de spoorlijn een aantal attractieve toeristische plaatsen en verblijfsaccommodaties verbinden.
Rol TPA? Dit thema wordt vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar 2021.
Start: 2019 / lopend


Werkgeverschap <-> werkgelegenheid

#werkgeverschap
Wat? Toerisme is een van de grootste werkgevers in ons land. Maar waar vindt de toeristisch ondernemer zijn toekomstige medewerkers? Een sterke en groeiende sector draagt bij aan het creëren van meer en relevante banen voor diverse(re) doelgroepen.
Doel? Het koppelen van de arbeidsmarkt aan werk in toerisme en recreatie.
Rol TPA? Samen met o.a. Lucrato van Apeldoorn één van de meest inclusieve arbeidsmarktregio's van Nederland maken. Het onderwerp agenderen op ledenbijeenkomsten, binnen de Veluwe Academy en middels best practices.
Start: 2019 / lopend
 

Wild in tuin achter Hotel de Echoput (foto: Beeldbank Apeldoorn Marketing)


Wildobservatiepunt

#productontwikkeling #lokaal gastheerschap
Wat? Natuur en toerisme zijn allebei belangrijk voor de Veluwe. Natuur moet je beschermen en beleven. Goed toegankelijke wildobservatieplaatsen helpen daarbij. Ze vergroten de kans op het zien van wild. Dat steeds meer bezoekers deze ‘wildspots’ weten te vinden is een positieve ontwikkeling.
Doel? Wild spotten voor de toeristische bezoeker (mede) mogelijk maken.
Rol TPA? In 2018 heeft het TPA bijgedragen aan het actualiseren, verduurzamen en toegankelijker maken van de wildobservatieplaats van Staatsbosbeheer in Hoog Buurlo. Door aangescherpte regelgeving is de bouw niet gestart.
Start: 2018 / on hold